Zapory pływające przeciw rozlewowi

Czym jest zapora przeciwolejowa?

Zapora przeciwolejowa to lekka pływająca konstrukcja, której zadaniem jest oddzielenie wody zabrudzonej (zaolejonej) od czystej wody. Wykorzystywane są do profilaktyki jak i podczas misji oczyszczających zbiorniki wodne. Odpowiednio dobrane elementy zapewniają statczność i dużą wolną burtę przy utrzymaniu niewielkiej masy.

Pomoc w rozstawianiu zapór

Do pomocy w rozstawianiu zpór przeciwrozlewowych zalicza się ich ustawienie wraz z likwidacją rozlewów.

Kontakt