Sprzęt przeciwpożarowy

Zrealizujemy dla Państwa usługi przeciwpożarowe obejmujące projektowanie, instalację i kontrolę nowoczesnych systemów przeciwpożarowych.

Zajmujemy się: przeglądami, konserwacją i remontami wszystkich typów podręcznego sprzętu gaśniczego, aparatów oddechowych , aparatów ucieczkowych – dopuszczonego do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.